Нормативно-правове забезпечення

Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян. Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності.

Основними принципами освіти в Україні є:

- доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються державою;
- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
- науковий, світський характер освіти;
- інтеграція з наукою і виробництвом;
- взаємозв'язок з освітою інших країн.

Розпорядження Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23.09.2021 року № 233-р «Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення (COVID-19)»

Базовий компонент дошкільної освіти

Положення про заклад дошкільної освіти (від 27.01.2021)

Наказ МОН України від 12.01.2021 № 33 "Про затвердження базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти (нова редакція)

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах

З 16 січня 2021 року Державна мова обов'язкова у сфері надання освітніх послуг

Закони України:

· Про освіту

· Про дошкільну освіту

· Конвенція про права дитини

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

· Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

· Про охорону дитинства

· Про благодійну діяльність та благодійні організації

· Про захист персональних даних

· Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям

· Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів

Постанови Кабінету Міністрів України:

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня2003р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86) ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

Постанова КМУ 531;

Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

Накази Міністерства:

· Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

· Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

· Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

· "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.13 № 440/22972

· "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах" від 01.10.2012 № 1059

· "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15 квітня 1993 р. N 102

· "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006 № 298/227

· "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України" від 02.08.2005 N 458

· "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю" від 23 березня 2005 р. № 178

· "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 20.02.2002 N 128

· "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 N 930

· "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.10. № 1055

· "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів" від 25.11. 2011 р. № 1365

· "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу" від 25.11. 2011 р. № 1368

· Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Листи Міністерства:

Лист МОН про дотримання мовного законодавства в освітньому процесі

· Лист Міністерства освіти і науки України від 11.10.2017 № 1/9-546 "Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців"

· Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

· Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

· Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» Кваліметрична модель

· Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

· Лист Міністерства № 1/9-500 від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

· Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

· Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

· Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

· Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

· Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

· Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

· Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

· Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

· Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

· Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

· Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

· Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

· Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

· Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

· Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

· Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах"

Накази інших Міністерств:

· Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

· Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

· Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

· Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Рекомендації УІРО для ЗДО в умовах карантину 02.2021

Кiлькiсть переглядiв: 755

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.